News

SFMA webinarium - delresultat AI fas 2

Publicerad 2021-06-30
av Jan Zetterström

SFMA webbinarium om delresultat om projekt AI fas 2. Vi tar nu spännande steg i SFMA:s AI – satsning med nya framåtriktade projektförslag med affärspotential. Projektförslaget handlar om indikering och prediktering av oljeläckage i fluida system inom industrin samt inom gruv- och mobila applikationer. Vi ger en överblick och visar på möjligheter att medverka i projekt.