Måndagen den 8 maj 2023

Swedish Fluid Motion Association bjuder in medlemmarna till en Temadag om Cybersäker digitalisering av fluida system

Digitalisering av fluida system innebär många fördelar. Teknologier som AI, Dataanalys och ”Internet of Things” (IoT) ger möjlighet till nya affärsmodeller och effektiviseringar.  Men det innebär också risker och ett ansvar att efterleva legala regelverk för digitala system.

 

Syftet med föreläsningen är att informera om riskhantering av digitala system och informera om befintliga och kommande regulatoriska krav inom området.

 

Datum:          Måndagen den 8 maj 2023

Tid:                 Klockan 13.15 – 15.00

Plats:             Teams

 

Program:

Kl. 13.15         Introduktion och bakgrund till temat

                        Jan Nilsson, ordförande SFMA och Fredrik Brännberg, Volvo CE ordförande Kunskapsgruppen  

Kl. 13.30         Cybersäker digitalisering av fluida system

                        Pär Thorén, Redigo AB

 

 

Pär Thorén is cybersecurity architect and strategist at Redigo Cybersecurity, with over 20 years of experience with digital product cybersecurity strategies, regulatory compliance and cybersecurity risk management from defense, automotive and consumer devices industries, among others.

 

 

Kl. 15.00         Avslutning

 

Om du har frågor som du vill ta upp angående riskhantering av digitala system så skicka dem i förväg i samband med din anmälan.

 

Temadagen riktar sig till SFMAs medlemmar och är kostnadsfri. Vi är tacksamma om du skickar inbjudan vidare till de inom företaget som temadagen lämpar sig för.

Om du inte är medlem men är intresserad av föreningens aktiviteter så hör av dig till kristina.wirbing [at] branschkansliet.se.

 

Anmälan:

Du anmäler dig till kristina.wirbing [at] branschkansliet.se, senast den 28 april.

 

Välkommen!

Kunskapsgruppen