Fluid Motion Academy

Under benämningen Fluid Motion Academy tänker vi göra en nationell kraftsamling för att möta det långsiktiga och starkt uttalade behovet av kompetensförsörjning som framkommit under arbetet med AI – satsningen och som syftar till att utveckla en verksamhet som kan hålla ihop och driva på den nationella kompetensförsörjningen inom hydraulik och närliggande områden.

Övergripande syftar Fluid Motion Academy till att:

  • identifiera och initiera insatser som kan stärka kompetensförsörjningssystemet
  • identifiera viktiga kompetens- och utbildningsbehov
  • bidra till att med tillgängligt utbud av kurser och utbildningar hos kommersiella och publika kurs- och utbildningsleverantörer
  • utveckla former för att stötta och kvalitetssäkra de utbildningsleverantörer och kursmäklare som identifierats
  • påverka befintliga utbildningsstrukturer att bättre motsvara de kompetensbehov och anpassa sig till de förutsättningar som gäller för ett SFMA – företag
  • stärka rörligheten av kompetensen mellan företag och utbildningsprogram vid svenska universitet och högskolor.