Arbetsgrupperna bär stora delar av verksamheten inom SFMA och samordnas av styrelsen. Nedan länkar till redan pågående arbetsgrupper.