Webbaserade AI-kurser

Elements of AI

Kompetenshöjande kurs i artificiell intelligens (AI)

Att lära sig mer om vad AI är kan man göra med on-line kurser som numera finns mycket av på nätet. Många Universitet erbjuder kurser på olika nivåer som man måste söka till och flera av de bättre (internationella) finns även riktade till affärs- och ledningsnivå mot en icke försumbar kursavgift.

För dem som vill ha en introducerande och grundläggande kurs finns några att välja mellan. En populär kurs heter ”Elements of AI” och är framtagen av Helsingfors Universitet.  Denna kurs har över 650 000 personer gått och är en bra introduktion till vad artificiell intelligens (AI) är och vad det inte är. Den tar 20-30 h att gå och den är helt on-line.  Den finns också på engelska.

 

 

Vilka skall eller bör gå den?

  • Alla som vill får en övergripande introduktion i AI och dess olika beståndsdelar som maskinlärning, djupinlärning, big data och neurala nätverk.
  • Alla som funderar på vilken inverkan AI har på arbetet eller sitt liv
  • Alla som vill gå en kurs som ger 2 högskolepoäng vid LiU förutsatt att du sökt och blivit antagen till distanskursen Grunderna i AI vid Linköpings universitet. Vill Du utväxla tankar och kommentera delar i kursen så finns en Online Community där även lärare medverkar.

Skall Du gå kursen tänk på att avsätta upp till en vecka i kalendern för den över en sex till sju veckors period. Du kan även göra det på längre tid men då kommer Du tappa i inlärning och kanske måste läsa vissa avsnitt för att få godkänt (som är 50 % rätt av alla kursuppgifterna).

 

Kursen innehåller inga videor men det finns numera flera fördjupningslänkar som kan vara videor.

 

 

Grunderna i AI vid Linköpings universitet

Mer information om antagningen till grundkursen hittar du här

Elements of AI

On-line kursen ”Elements of AI” som över 600 000 personer har gått är en bra första introduktion om begreppet Artificiell Intelligens.  Den berättigar till två högskolepoäng vid LiU efter antagning.

 

Här har du länk till kursen