Artificiell Intelligens och digitalisering i fluida system

Nu fyra år senare efter framtagningen av agendan har vi gått in i nästa teknologisprång, artificiell intelligens (AI). Även om AI idag är ett mycket hypat begrepp och påminner om andra snabbt uppstickande tekniker, som senare kraschade (Virtual Reality och IT-boomen år 1999), finns stora underliggande skillnader med framväxten av AI. Det viktigaste är att AI har tekniskt redan kommit så långt att det har börjat implementerats i flera branscher (media, kommunikation och finans) och att viktiga förutsättningar för AI, som datamoln för lagring av stora datamängder samt att olika IT-plattformar idag finns allmänt tillgängliga till en låg kostnad. Lägg till de mycket kraftfulla IT-verktyg som finns till en relativt låg kostnad för att bygga AI-applikationer. I flera respekterade sammanhang benämns AI som en händelse med större betydelse än när ångmaskinen gjorde sitt intåg i samhället. Under våren 2020 har SFMA analyserat vad AI kan ge den fluida industrin. Syftet med rapporten är att påvisa den stora betydelse som artificiell intelligens kommer att medföra för svensk fluidindustri och lyfta fram de kommersiella möjligheter som nu snabbt växer fram genom att exploatera AI-teknologin. Rapporten visar status för AI inom den globala och svenska fluidindustrin och den forskning och utveckling som pågår globalt och nationellt inom AI. En ansats till strategisk- och taktisk plan för hur svensk fluidindustri bör agera framöver, för att inte tappa tempo i införandet av AI läggs fram för svensk fluidindustri.

 

Här kan du ladda ned rapporten

 

Presentationer från SiS och SFMAs inspirationsdag om standardisering

SiS och SFMA i samverkan genomförde en digital inspirationsdag om standardisering inom området hydraulik och pneumatik. Den 10 november 2020 ägde detta rum. Här finns presentationerna från de olika föredragen.

 

Presentation SIS

Presentation Bosch Rexroth

Presentation TK131

Presentation TK416

Presentation CEJN

Presentation SIS standardisering

 

 

Innovativ grön hydraulik

Under en treårsperiod fram till 2016 tog SFMA (IFS och HPF) fram en strategisk agenda för hydraulikindustrin kallad ”Innovativ Grön Hydraulik”. Sveriges lyckade exploatering av hydraulikteknologin har resulterat i att svenska företag intagit en världsledande roll inom ett stort antal industrisektorer där hydraulik är en nyckelteknologi i industriprodukterna, men även i etableringen av flera världsledande svenska företag som utvecklar och tillverkar hydraulikkomponenter och system. Från U-båtar till fordon, skogs-, jordbruks- och anläggningsmaskiner, kranar, våg- och vindkraft, utrustning och system för processindustri till flyg. Varuexporten av dessa industrivaror uppgår till 100 mdkr eller 10 % av varuvärdet av svensk industriexport. Antalet årsanställda uppgår till närmare 50 000 personer.

 

Planen som presenterades syftar till att stärka utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar för ett brett spektrum av industriapplikationer som globalt efterfrågas. Planen samlar svensk världsledande hydraulikindustri - såväl små som stora företag, svensk forskning, aktörer och organisationer inom hydraulik i en gemensam strategisk forsknings- och innova­tionsplan fram till år 2030.

 

Här kan du ladda ned rapporten