Gruppen arbetar med frågor och aktiviteter som syftar till att säkerställa branschens utveckling och konkurrenskraft. Detta görs främst genom att attrahera nästa generations medarbetare och att synliggöra branschens bidrag till en hållbar utveckling för samhälle, miljö och människor

 

LARM 2023

I Februari deltog SFMA - Swedish Fluid Motion Association på LARM Linköpings arbetsmarknadsdagar) för att träffa morgondagens arbetskraft!

I montern syns Emil Sten - Volvo CE, Liselott Ericson LiU samt SFMAs styrelse, Samuel Kärnell - LiU samt Peter Bergh - SFMA.

 

 

I årets LARM Ställde157 företag ut. 220 studenter jobbade med LARM och ca 12 000 studenter beräknas att ha besökt arbetsmarknadsdagarna.

 

 

LARV 2023

Den 18 januari deltog SFMA  på LARV - Luleå Arbetsmarknadsvecka för att möta morgondagens arbetskraft.
I montern syns Jan Nilsson (ordförande SFMA), Benjamin Prantner - Wipro, Anders Pettersson - Luleå tekniska universitet, Niklas Wikström - ROWINI Skogsmaskin AB samt Peter Bergh - SFMA.


I årets LARV ställde 108 företag ut. 110 studenter jobbade med LARV och 2 000 studenter beräknas besökte arbetsmarknadsveckan.

 

 

 

Framtidsvalet 2023

Framtidsvalet är ett väglednings-/undervisningsmaterial som riktar sig till elever i Gymnasieskolan, åk 2-3, elever i Grundskolan, åk 8-9, SFI samt vuxenutbildningen. Materialet visar på vilka valmöjligheter som finns inför gymnasievalet, yrkesvalet och vidare studier. Framtidsvalet skall även hjälpa till att visa framtida kompetensbehov hos regionala och rikstäckande arbetsgivare. 

I 2023 års Framtidsval finns SFMA med för att visa upp branschen. Läs mer här:

 

 

Stipendium för bästa uppsats

Syfte 
SFMA-priset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom hydraulik och pneumatik bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärk­samhet de förtjänar. 

Förutsättningar 
SFMA-priset, 20 000 kronor för bästa examensarbete, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete av hög kvalitet, med anknytning till hydraulik eller pneumatik

 

Läs mer om hur du söker stipendiet här

 

Gruppmedlemmar

Anders Pettersson, LTU 

Liselott Ericson, LIU

Jon Sandström, ITH

Torun Öhman, Hydnet AB