Bakgrund

Inom el-området är det lagstadgat att de som installerar sådana system skall ha erforderlig kunskap och erfarenhet. Detta säkerställs med en utbildning och examen som ger behörighet. Något liknande upplägg har inte funnits inom hydraulikområdet. Detta trots att hydrauliska system används i sammanhang där felfunktioner eller haverier kan innebära risk för att människor kommer till skada eller stora kostnader för produktionsbortfall och reparationer. Vem som helst har kunnat ge sig på att installera ett hydraulsystem eller börja trimma ett sådant. Upphandlare av hydraulik har svårt att veta om en anbudsgivare har erforderlig kunskap och erfarenhet. Syftet med certifiering är att eliminera detta problem och säkerställa att alla, som på något sätt är involverad i konstruktion, installation, underhåll och reparation av hydraulsystem, skall ha erforderlig kunskap.

Person certification

Systemet för certifiering har utarbetats av SFMA tillsammans med Skogsindustrins Hydraulteknik & Underhåll, SHU, Stålindustriernas AUH-grupp, Högskolan i Dalarna och Nätverk Hydraulik i Dalarna.

Certifikat kan erhållas för fyra yrkeskategorier: 

  • Operatör
  • Montör 
  • UH-tekniker 
  • Konstruktör

 

För att få certifikat krävs tentamen (Examinator ITH Institutet för Tillämpad Hydraulik) för de delkurser som gäller för respektive yrkeskategori och att ett visst krav på medelbetyg är uppfyllt. En viss tids relevant yrkeserfarenhet erfordras också. (Se nedan för en detaljerad beskrivning).

Information om vägen till certifiering: Klicka här

Information om tentamenstillfällen finner du på ITHS hemsida: Klicka här


Information om CETOP certifierade utbildningsplatser i Sverige finner du på CETOPs hemsida: 

https://www.cetop.org


Nu är det även möjligt att erhålla CETOP nivå 3 certifikat för Underhållstekniker.

Hur ansöker jag om ett certifikat?

Ansökan om certifikat skall insändas till SFMA:s kansli på en för detta ändamål speciellt utformad blankett som du hittar tillsammans med mer information i menyn till höger.

Kontakta Kristina Wirbing (e-post: kristina.wirbing [at] branschkansliet.se) på sekretariatet om du vill ha mer information om certifiering.

Gruppmedlemmar

Sten-Ove Claesson, Hydac AB

Jon Sandström, ITH

Olle Ljungberg, Hydmos Industriteknik AB

Örjan Andrén, Projekthydraulik AB

Kristina Wirbing, Branschkansliet