Examensarbete

Inom kort kommer vi på denna sida att förklara hur man kan genomföra ett examensarbete på sitt företag eller på unversitet/högskola. Hur man få till det med handledare. Hur man gemonför ett examensarbete m.m.