VINNOVA

Innan du ansöker om finansiering från Vinnova måste du veta vilken typ av projekt Vinnova ger stöd för och vad Vinnova förväntar sig av de organisationer som de finansierar. Länken här hittar du här.

 

I Vinnovas översikt kan du söka bland alla Vinnovas erbjudanden för att se om Vinnova erbjuder finansiering som passar ditt projekt. Du hittar länken här.

Energimyndigheten

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär för energiforskning. Energimyndigheten hjälper också företag att utveckla och kommersialisera energiteknik. Här berättar Energimyndigheten om hur och vad de gör för att byta till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige. Du hittar länken här.

 

Energimyndighetens utlysningar finns här.

FORMAS

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, analyserar och utvärderar. Formas affärsområden ligger inom miljö, industri och samhällsbyggnad.

 

Formas utlysningar hittar du här.