Hydraulik och Pneumatik. Drivkraft för svensk industri.

Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelar i den svenska industrins automatiserade produktionsanläggningar samt i fordons- och maskinexporten.

Swedish Fluid Motion Association, SFMA, bildades 2019 genom sammangående av två branschföreningar, Hydraulik- och Pneumatikföreningen, HPF, som bildades 1962 och Intresseföreningen för Fluid Systemteknik, IFS, som varit verksam sedan 1972.

 

SFMA är en gemensam mötesplats och plattform för att driva branschgemensamma frågor. Målsättningarna är bland annat att lyfta fluidtekniken och automation i Sverige och därmed öka konkurrenskraften för svensk industri och att vara ett stöd för medlemsföretagen.  


SFMA arbetar aktivt med kvalitets- och säkerhetsfrågor, standardisering i Sverige samt för ökad information och utbildning av användare och leverantörer inom branschen. SFMA är också certifieringsorgan för hydraulikingenjörer i Sverige - ett professionellt riktmärke för kvalitet inom automationsindustrin.