Gruppens uppgift är att samla, sprida och öka medlemmarnas kunskap genom olika former av samarbeten, ex:

  • Temadag med inbjudna talare
  • Workshop
  • Samla kunskaper på SFMA hemsida, Fluid Scandinavia etc

Gruppmedlemmar

Fredrik Brännberg, Volvo CE AB

Rikard Enander, HydraSpecma AB

Emil Hall, Toyota Material Handling MS As

Petrus Jönsson, Skogforsk

Fredrik Karlsson, HydraSpecma AB

Petter Krus, LIU

Jon Sandström, ITH

Johan Thyrén, Parker Hannifin AB

Torun Öhman, Hydnet AB