SFMA webinarium - delresultat AI fas 2

SFMA webbinarium om delresultat om projekt AI fas 2. Vi tar nu spännande steg i SFMA:s AI – satsning med nya framåtriktade projektförslag med affärspotential. Projektförslaget handlar om indikering och prediktering av oljeläckage i fluida system inom industrin samt inom gruv- och mobila applikationer. Vi ger en överblick och visar på möjligheter att medverka i projekt.

 

Se webbinariet här: SFMA webinarium - delresultat AI fas 2

 

Temadag om teknisk renhet i hydraulsystem

Den 17 mars 2021 genomförde SFMA:s arbetsgrupp för kunskapsspridning en temadag om teknisk renhet i hydraulsystem. Runt 130 personer från medlemsföretagen deltog under dagen.

De olika presentationerna kan du nu se nedan. 

 

TEORI / RENHETSSTANDARD, samt TESTMETODER FÖR RENHET (LABORATIVT OCH I PRODUKTION), presentation av Jon Sandström, ITH

 

TOYOTAS ARBETE MED RENHETSBEHOV OCH RENHETSKRAV, presentation av Emil Hall, TOYOTA

 

VOLVOS CE ARBETE MED RENHETSBEHOV OCH RENHETSKRAV, presentation av Jens Axén, VOLVO CE (samt film från Volvo som skulle visas under seminariet)

 

VAD ÄR RENHETSBEHOVET (RENHET VENTILER / PUMPAR MOTORER), presentation av Fredrik Wernersson, PARKER HANNIFIN

 

RENHET I HÖGVOLUMSPRODUKTION, KRAV KONTRA PRIS – SMÅ / STORA ARTIKLAR, presentation av Johan Thyrén, PARKER HANNIFIN

 

LEVERANTÖR AV TVÄTTUTRUSTNING, presentation av Michael Wickell, VIVERK

 

TEKNISK RENHET OCH RENHET VID DRIFT - (föredraget är på engelska), Thomas Schittek och Michael Bickel, HYDAC

 

SYSTEMATISKT RENHETSARBETE, presentation av Jon Sandström, ITH

Feasibility studie om AI i fluidindustrin - delrapport den 15 januari

Baserat på rapporten ”Artificiell Intelligens och Digitalisering i Fluidindustrin” genomför SFMA en feasibility studie under våren 2021. Rapporten visar att den globala fluidindustrin inför stora omvälvningar på sikt. Digitalisering och AI är starkt pådrivande krafter. Förutsättningarna för svensk fluidindustri varierar stort beroende på om man är ett stort globalt företag med egen intern AI-utveckling eller ett mindre företag med begränsade resurser med datakompetens och begränsade nätverk mot svenska AI-satsningar. Rapporten visar också att de pågår flera satsningar inom digitalisering och AI, framför allt hos de stora globala systemintegratörerna av fluidteknik och fluida komponent- och systemtillverkarna (exempelvis Volvo CE, Komatsu, Epiroc och Bosch Rexroth, Parker Hannifin) och bara få satsningar hos de små och medelstora fluida komponent- och systemtillverkarna. Sistnämnda iakttagelse gäller även bland de internationella globala fluida FoU-aktörerna i USA och Europa, där den globala skogsindustrins FoU-aktörer verkar vara de som kommit längst.

 

Samtidigt så finns många nationella och regionala AI-initiativ som kan skapa stora möjligheter även för de mindre företagen inom fluidteknik i Sverige. De finns med andra ord stora synergier med att, i en samlad branschsatsning, tänka igenom hur svensk fluidindustri AI och digitalisering på bästa sätt skall förhålla sig till de möjligheter som nu öppnas upp för svensk industri. För att gå vidare med den strategiska och taktiska planen föreslår vi en feasibility studie (genomförbarhetsstudie) som nästa steg.

 

Feasibilitystudiens upplägg, utmaningar och uppgifter

Hur ser svenska fluidindustrins behov av AI ut i ett kort som långt perspektiv?

Hur skall en taktisk plan på bästa sätt genomföras, vilka företag, organisationer och aktörer skall medverka i regionen (projekten)?

Vilka aktiviteter och projekt finns redan som vi kan bygga vidare på?

Vilka kompetenser bland företag och andra aktörer finns i regionerna med koppling till AI?

Med vilka Universitet och Högskolor kan vi på bästa sätt samarbeta kring både kompetenshöjande insatser mot medlemsföretagen och specifika produktutvecklingsprojekt?

 

Feasibilitystudiens leverabler

  • Genomförd medlemsundersökning om behovsbilden. Över 50 företag inom olika sektorer (skog, industri, anläggning med mer) och i olika delar i värdekedjan (komponenter, system, integrerare) har intervjuats.
  • Hur kan en tänkt testbädd för en AI-demonstrator realiseras? Vad skall den visa? Är det komponenter eller fluida system som skall demonstreras? I vilken applikation? 
  • Hur skall kommande AI-aktiviteter organiseras framöver och vad specifikt blir SFMA:s roll visavi andra aktörer och projekt?
  • Vilka resurser kommer att behövas?
  • Kan vi, och har vi förutsättningarna att, börja söka både medfinansiering i en framtida större branschsatsning som projektfinansiering till specifika AI-projekt hos SFMA:s medlemsföretag? Var kan man söka finansiering för de olika projekten?

 

Här är länken till seminariet

 

MacGregors övervakninssystem OnWatch Scout för offshore- och merchantkranar

Som ett led i SFMA:s nystartade satsning inom AI startar vi nu upp en serie med webinarier. Dessa syftar till att sprida kunskap och ge goda exempel på nya applikationer/kunderbjudanden rörande AI och digitalisering.

 

19 januari genomfördes det första webbinariet. Först ut på banan var Daniel Lundberg på MacGregor Norway A/S, som berättade om deras övervakningssystem – OnWatch Scout - för offshore- och merchantkranar.  Varför gjordes satsningen? Vilka affärsmässiga skäl fanns? Hur gick de tillväga för att komma igång och hur förankrades det i organisationen?

 

Här kan du titta på det inspelade webbinariet.

Seminarium att bygga, vårda och utveckla relationer i digitala miljöer

På  SFMA:s höstmöte den 21 oktober 2020 hölls ett seminarium av Karin Zingmark på temat "Hur skapa, vårda och utveckla kundrelationerna i den digitala miljön?".

 

Karin Zingmark har lång erfarenhet av förändringsledning och kommunikation från ledande roller i olika branscher, tidigare som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till två böcker, debut­boken “Maxa Snacket”, som inspirerar på temat digital kommunikation och kommuni­kativt ledarskap och uppföljaren ”Maxa Modet” som handlar om att driva förändring genom tillit och kommunikation:

 

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera omvärlden, ta till sig av kundinsikter och föra dialog med både medarbetare och kunder via de digitala plattformar som finns tillgängliga idag. Karin inspirerar kring hur man driver stän­dig förändring i samklang med sin omvärld genom en öppen, transparent dialog, och hur man tack vare dagens medielandskap kan bygga och utveckla sina kundrelationer i detta arbete.

 

Här kan du titta på det inspelade seminariet