Nyheter

Arbetsgrupper i SFMA

Publicerad 2019-09-24
av Jan Zetterström

Två arbetsgrupper har startats av SFMAs styrelse och ytterligare tre är beslutade. De två arbetsgrupperna som har kommit igång är Kunskapsgruppen och gruppen Kompetensförsörjning. Grupper som är på gång är Standardisering, Certifiering samt Forskning, finansiering och projekt. 

 

De olika arbetsgrupperna syften är följande:

 

Forskning, finansiering och projekt

Att identifiera forskningsområden, finansieringsmöjligheter och informera medlemsföretagen om möjliga finansieringsvägar.

 

Certifiering

Syftet är att verka för att kunskapskrav skall krävas på den eller de personer som utför installations- och/eller servicearbeten av fluida utrustningar.'

 

Standardisering

Gruppen ska bevaka vad som händer inom områden direktiv och standards som påverkar vad som händer inom områdena hydraulik, pneumatik och elektromekaniska drifter. Gruppen ska vara en remissinstans och delta i lämpliga TK grupper inom SIS. Aktivt delta i utformning av förändringar av nya och gamla standards.

Sprida information om nya och reviderade standards som publiceras.

 

Kompetensförsörjning och branding

Säkerställa branschens utveckling och konkurrenskraft, genom att attrahera nästa generations medarbetare. Synliggöra branschens bidrag till en hållbar utveckling för samhälle, miljö och människor.

 

Kunskap

Samla, sprida och öka medlemmarnas kunskap genom olika former av samarbeten, ex:

Temadag med inbjudna talare

Workshop

Samla kunskaper på SFMA hemsida, Fluid Scandinavia etc.