Nyheter

Redovisning av feasability studien om AI FAS 1

Publicerad 2021-04-14
av Björn Löfgren

SFMA genomför en feasibility om AI studie under våren 2021. Rapporten visar att den globala fluidindustrin inför stora omvälvningar på sikt. Digitalisering och AI är starkt pådrivande krafter. Rapporten visar också att de pågår flera satsningar inom digitalisering och AI, framför allt hos de stora globala systemintegratörerna av fluidteknik och fluida komponent- och systemtillverkarna (exempelvis Volvo CE, Komatsu, Epiroc och Bosch Rexroth, Parker Hannifin) och bara få satsningar hos de små och medelstora fluida komponent- och systemtillverkarna.  

Feasibilitystudiens upplägg, utmaningar och uppgifter

Hur ser svenska fluidindustrins behov av AI ut i ett kort som långt perspektiv?

Hur skall en taktisk plan på bästa sätt genomföras, vilka företag, organisationer och aktörer skall medverka i regionen (projekten)?

Vilka aktiviteter och projekt finns redan som vi kan bygga vidare på?

Vilka kompetenser bland företag och andra aktörer finns i regionerna med koppling till AI?

Med vilka Universitet och Högskolor kan vi på bästa sätt samarbeta kring både kompetenshöjande insatser mot medlemsföretagen och specifika produktutvecklingsprojekt?

 

Redovisning av FAS 1

Genomförd medlemsundersökning om behovsbilden. Över 50 företag inom olika sektorer (skog, industri, anläggning med mer) och i olika delar i värdekedjan (komponenter, system, integrerare) har intervjuats.

 

Webbinariet hittar du här