Nyheter

Temadag om Teknisk renhet i hydraulsystem

Publicerad 2021-04-14
av Björn Löfgren

Den 17 mars genomförde SFMA:s arbetsgrupp för kunskapsspridning en temadag om teknisk renhet i hydraulsystem. Runt 130 personer från medlemsföretagen deltog under dagen. De olika seminarierna kan du nu se här.