Nyheter

Uppskattat program på temadag om täta hydraulsystem

Publicerad 2020-01-27
av Jan Zetterström
Kategori:
Evenemang

Den 16 januari genomfördes en temadag om täta hydraulsystem för medlemmar i SFMA. 52 deltagare deltog och diskuterade problem och lösningar under dagen som hölls på Skogforsk i Uppsala. 

 

Kommentarer om dagen var bland annat att det var bra att få diskutera och fokusera på ett ämne under en dag och att det var mycket intressant att få andras perspektiv på ett känt problem. Medskick till kommande temadagar var att då hantera frågor om renhet i system och komponenter, smarta sensorer, provning av komponenter och system m.m. 

 

Kunskapsgruppen tackar alla deltagare för bra diskussioner under mötet och bra inspel i utvärderingen.